Hej och välkommen till våra Användarvillkor vid användning av protectia.se, samt tjänsten som tillhandahålls på domänen. Dessa Användarvillkor (“Användarvillkoren”) gäller mellan protectia.se, Protectia AB, Järfällavägen 106, plan 5, 177 41 Järfälla, Stockholm. Organisationsnummer: 559365-5169 (“protectia.se”), och dig som användare (“Användare” eller “du”) av tjänsten och webbplatsen.

1. Allmänt och dina åtaganden

Vår vision är att du som kund ska känna dig trygg när du surfar på nätet, betalar med dina kort online eller registrerar dig för tjänster som kräver att du lämnar ut dina personuppgifter. Målet med våra tjänster är att du ska känna kontroll, men utan att behöva tänka på det och utan att din kreditvärdighet blir lidande.

I en värld som präglas alltmer av oroligheter och digitala brott är vi stolta över att kunna erbjuda lösningar för en tryggare vardag. Tillsammans med världsledande partners utvecklar vi våra tjänster för att du ska kunna fortsätta leva ditt liv som vanligt, men med en säkrare ekonomi och ett hälsosamt kreditbetyg.

2. Pris och betalning

Vissa tjänster tillhandahålls kostnadsfritt. Däremot kan protectia.se lägga till tjänster, funktioner och tillbehör som protectia.se tar betalt för. I ett sådant fall kommer du att aktivt behöva ingå ett avtal om sådana tillägg, varvid protectia.se informerar dig om din betalningsskyldighet. Samtliga tjänster börjar gälla när den första månadsavgiften är betald om inte annat kommits överens om. Grundläggande: 199 SEK/månad Singel Standard, 299 SEK/månad Familj Standard. 279 SEK/månad Singel Premium, 379 SEK/månad Familj Premium. Vid årlig betalning tillämpas den för tillfället gällande rabatten. Betalning sker antingen månad eller årsvis. Om betalning inte sker enligt överenskommelse skickar protectia.se ut en påminnelse och vi förbehåller oss rätten att dra in ditt medlemskap tills alla avgifter som ska betalas till protectia.se har betalats. protectia.se förbehåller sig rätten att debitera förseningsavgifter, fakturaavgifter och andra avgifter vid utebliven betalning. Under den tid då fullständig betalning inte är oss tillhanda äger du inte rätt att nyttja några av de tjänster protectia.se erbjuder. protectia.se förbehåller sig rätten att skicka dina obetalda fakturor till inkasso och du som kund är personligen ansvarig för att betala alla sådana eventuella kostnader det medför.

3. Bindningstid

Bindningstid för ditt avtal är 12 månader. Uppsägning skall ske senast 3 månader innan nuvarande bindningstid löper ut, annars förlängs avtalet med 12 månader i taget. När du tecknar ID-skyddet har du alltid en ångerfrist som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från den dag som avtalet ingicks och du fått information om ångerrätten och vad som ingår i skyddet. Om ditt avtal lagts om från ett tidigare befintligt avtal så gäller inte 14 dagars ångerrätt. Om du vill utnyttja din ångerrätt eller säga upp avtalet måste du kontakta oss på protectia.se via e-post support@protectia.se

När du uppgraderar från standardpaketet till premiumpaketet förnyas ditt avtal med oss och gäller i ytterligare 12 månader. Ångerrätten på 14 dagar tillämpas inte på hela avtalet, utan endast på uppgraderingen.

4. Ansvar och avtalsbrott

Om protectia.se har anledning att tro att den information du lämnat till företaget är felaktig, att du inte använder den enligt de åtaganden som anges ovan eller på annat sätt använder tjänsten på ett sätt som inte är förenligt med användarvillkoren, protectia.se har rätt att begränsa din åtkomst till webbplatsen och tjänsten. En sådan åtgärd kommer dock endast att leda till avgifter för den abonnemangsperiod under vilken tjänsten har använts, vid användning av avgiftsbelagda tjänster. Du har inte rätt till ersättning för skador, såsom utebliven vinst eller annan skada, förutsatt att det inte föreligger grov vårdslöshet från protectia.se. protectia.se ansvarar inte för skada som uppstår på grund av innehållet i data eller annan information som förmedlas under användningen av tjänsten eller Användarens åtgärder som vidtas till följd av användningen av tjänsten. protectia.se ansvarar inte heller för skador orsakade av datavirus eller liknande, förseningar, förvanskning, eller förlust av data eller för Användarens eventuella tredjemansansvar.

Tjänsten är en söktjänst som kan hjälpa dig att upptäcka oegentligheter kopplade till din dator och/eller dina personuppgifter i ett tidigt skede. Därför tar protectia.se inget ansvar för eventuell ekonomisk skada som orsakats dig på grund av obehörig tredje parts användning av dina personuppgifter, bankuppgifter, dator, kreditkort, ID-kort eller liknande. Inte heller protectia.se ger någon garanti för att sådan obehörig användning upptäcks av tjänsten. Du ansvarar för att vidta lämpliga åtgärder när tjänsten gör dig medveten om det faktum att någon kan ha använt dina personuppgifter för otillbörliga ändamål. För att undvika missförstånd kommer protectia.se inte att ersätta skada som uppstått, vare sig direkt eller indirekt, på grund av obehörig användning av din identitet, kreditkort, ID-handling, intrång i din dator, eller på annat sätt intrång i din integritet.

5. Immateriella rättigheter

Användare har inte rätt att använda protectia.se varumärken eller företag utöver vad som krävs för att använda tjänsten i enlighet med användarvillkoren.

6. Force Majeure

Om protectia.se är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter enligt användarvillkoren eller integritetspolicyn på grund av omständigheter som företaget inte rimligen kunde kontrollera, som de inte rimligen kunde förväntas ha förutsett och vars konsekvenser de inte rimligen kunde ha undvikit eller övervinna, inklusive men inte begränsat till arbetskonflikter, krig, brand, blixtnedslag, uppror, terroristattack, embargo, statligt ingripande, statligt tillhandahållande eller lag, misslyckande eller försening av underleverantörstjänster på grund av omständigheter som anges här, och andra omständigheter utanför protectia.se kontroll, givet att protectia.se i skälig omfattning försökt begränsa skadan, ska detta utgöra en dispensgrund som innebär förskott av tid för fullgörande och befrielse från påföljd.

7. Cookies

När du besöker webbplatsen eller använder tjänsten på din dator, surfplatta eller annan enhet lagrar protectia.se en textfil på enheten så att protectia.se kan lämna information till webbplatsen och/eller tjänsten. Genom att besöka webbplatsen och/eller använda tjänsten samtycker du till att protectia.se kan samla in och spara viss teknisk information (så kallade cookies) på den enhet som används för att besöka webbplatsen och/eller använda tjänsten.

Du har alltid möjlighet att neka användningen av cookies i din webbläsarinställningar. Vi vill göra dig uppmärksam på att genom att inaktivera cookies kan din användarupplevelse på webbplatsen och/eller tjänsterna försämras, eftersom detta kan hindra dig från att använda alla funktioner på webbplatsen och/eller tjänsten.

8. Överföring

protectia.se har rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med användarvillkoren, förutsatt att det övertagande företaget rimligen kan förväntas uppfylla sina skyldigheter enligt användarvillkoren till Användarens belåtenhet. Om protectia.se överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor, ersätter förvärvaren protectia.se som part. Förvärvaren har i sin tur rätt att överlåta dessa förvärvade rättigheter och skyldigheter till annan part.

9. Tillägg och ändringar

Den senaste versionen av användarvillkoren som styr besöken på webbplatsen och användningen av tjänsten finns alltid på webbplatsen protectia.se. protectia.se förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar som träder i kraft två (2) veckor efter att ändringarna i användarvillkoren har publicerats på webbplatsen. Den senaste versionen av användarvillkoren ersätter alla tidigare versioner. Vid besök på webbplatsen och/eller användning av tjänsten efter att ändringarna har trätt i kraft anses ändringarna accepterade. Detsamma gäller andra dokument som omfattas av användarvillkoren.

10. Tvister och tillämplig lag

Eventuell tvist som uppstår från användarvillkoren ska avgöras av den svenska tribunalen i enlighet med svensk lag.