image
image

Vår nya tjänst övervakar och identifierar läckta uppgifter kopplade till en och samma domän. Detta underlättar för företag och organisationer att bedöma, prioritera och förebygga potentiella risker inför det nya NIS2-direktivet. Tjänsten kan även användas för att identifiera och hantera personuppgiftsincidenter. Vid en personuppgiftsincident behöver företag eller organisationer ha rutiner för effektiv hantering. Om en personuppgiftsincident medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter måste den anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Tjänsten innehåller detaljerad information på domännivå och har ett användarvänligt gränssnitt som ger en tydlig överblick och snabba svar på frågor som behöver redas ut för att bedöma en eventuell incidents allvarlighetsgrad och skaderisk. NIS2-direktivet säger att när man upptäcker en personuppgiftsincident har man 72 timmar på sig att åtgärda incidenten, informera berörda och i vissa fall även informera IMY, som är tillsynsmyndighet i Sverig. Det finns motsvarande tillsynsmyndigheter i hela EU vid incidenter i andra länder. Om tidsfristen på 72 timmar inte följs kan företaget eller organisationen få sanktionsavgifter. Att kunna avsluta utredningar snabbt är viktigt för att undvika onödig tid på att utreda händelsen och EyeonIDs tjänst underlättar denna process.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

image
image

Datacenter i Sverige

Ett svenskt datacenter och självhostad lösning är två alternativ som erbjuder företag och organisationer möjligheten att hantera och lagra sina data på ett säkert och kontrollerat sätt. Ett svenskt datacenter ger fördelen av att data lagras inom landets gränser, vilket kan bidra till att uppfylla lagkrav och säkerhetsstandarder. Dessutom kan närheten till det fysiska datacentret möjliggöra snabbare åtkomst och bättre prestanda för användare i Sverige. Å andra sidan innebär en självhostad lösning att organisationen har full kontroll över sin infrastruktur och datahantering. Genom att installera och underhålla serverutrustning lokalt kan man anpassa och skräddarsy lösningen efter sina specifika behov och krav.

Det ger också möjligheten att integrera med befintliga system och verktyg på ett smidigt sätt. Dock kräver en självhostad lösning också betydande resurser och teknisk kompetens för att driva och upprätthålla infrastrukturen. Det är också viktigt att ha robusta säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot eventuella hot och intrång. Både ett svenskt datacenter och en självhostad lösning har sina fördelar och utmaningar, och valet mellan dem beror på organisationens specifika behov, resurser och risktolerans.

icon

Trygghetsgaranti

Våra tjänster är byggda på en grund av pålitlighet och integritet. Protectia står för högkvalitativt ID-skydd där din trygghet är vår främsta prioritet.

icon

Fullständig transparens

Med Protectias övervakningstjänster får du realtidsnotiser och detaljerad översikt över din kreditprofil. Full insyn, full kontroll – alltid.

icon

NIS-2 kompatibel

Vår tjänst hjälper företag och organisationer att identifiera och bedöma personuppgiftsincidenter inför NIS-2.